Locație

Universitatea Politehnica București

Amfiteatrul „Radu Voinea”

AN – 010 / Rectorat

313 Splaiul Independenței

060042 București, sector 6